ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลมะกรูด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อฯ (ตามหนังสือประกาศที่แนบมานี้) เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลมะกรูด อาคารหลังใหม่ 

หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2563