ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   
 
   

 เทศบาลตำบลตำบลมะกรูด

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ถึง 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สนใจ สามารถสนใจติดต่อขอรับใบสมัคร ณ สำนักปลัดสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด อาคารหลังใหม่ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) โทร : 073-432-022

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด อาคารหลังใหม่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2563